www.hra.am

     
Մարդու իրավունքների բնագավառին վերաբերվող ՀՀ օրենսդրությունը, միջազգային կոնվենցիաները, ֆինանսավորող և միջազգային կազմակերպությունների մասին տեղեկատվություն, նրանց զեկույցները Հայաստանում մարդու իրավունքների մասին։
Alexa traffic report for WWW.HRA.AM