www.lezen.nl

     
Het landelijk platform voor leesbevordering dat zich ten doel stelt de leescultuur in Nederland in brede zin te bevorderen. Zij adviseert het ministerie van OC en W over de besteding van het rijksbudget van leesbevordering.
Alexa traffic report for WWW.LEZEN.NL

URLs from www.lezen.nl: